پشته ماسه ای محورآبکنار – اشپیلا

پشته
ماسه ای مورد نظر درمحور :آبکنار- تربه بر- مافان
اشپیلا واقع درغرب تالاب انزلی ازقریه تربه بر
تانزدیک شیله سردرمسیری به طول حدود ۸ کیلومتر درحاشیه جاده آبکنار به کپورچال به
وضوح قابل رویت می باشد.(شکل شماره یک سمت راست) .عرض باند موردنظر حدود ۵۰۰ متر وارتفاع
آن حدود۴ متر می باشد.این باندکه درراستای شمال غرب
جنوب شرق تشکیل شده است دارای دوشیب غیر متقارن بوده
وشیب تندآن درسمت شرق (طرف تالاب) وشیب ملایم آن درسمت غرب دیده می شود.شکل شماره۲
)یکی از شاخص های پشته مزبور عدم وجود پوشش گیاهی یکپارچه آن است .

دانلود کامل مقاله


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *