ماریان و آبشار ویسادار

ماریان : روزگاری مسکن اولیه اجدادما بود که تازه ازغار بیرون آمده و بعدا بجای گور بکارگرفته می شد.


دانلود کامل مقاله به همراه عکس
آبشار ویسادار :

ویسا به گویش تالشی یعنی گردو .آبشارویسا داربارتفاع حدود۱۵ متر یکی ازشگفتی های دیدنی طبیعت است که درحدود۱۵ کیلومتر غرب پره سر برروی رودخانه لومیر(دیناچال)درمنطقه گسلی وخورد شده سازند آهک سیلیسی تا ماسه ای کرتاسه بالائی ،دردل جنگل سرسبز با درختان سر بفک کشیده بوجود آمده است .درجوارطبیعت جذاب منطقه ،شرشر ریزش آب ازارتفاع ۱۵ متری ، آوای پرندگان، مورفولوژی نیمدایره ای آبشار ولایه بندی یک دست ومنظم سنگ های آهکی که گویا استادکاری چیره دست آن را درکنارورویهم به شکل نیمدایره چیده ،آنگاه درگذر زمان با شلاق تند آب های حاوی بارمعلق ،خصوصا سیلت وماسه ،سائیدگی وصیقل یافته، آن چنان که گوئی با سمباده صاف وجلادارشده است، جلوه آبشار دو چندان گردیده است.


دانلود کامل مقاله به همراه عکس


برچسب‌ها: ماریان, آبشار ویسادار