صعود به قله نفت چاک

تاریخ صعود: ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ ساعت حرکت ازمبداء : ۴ بامداد

مسیرحرکت : رشت-رودسر-رحیم آباد-قلعه گردون- درازلات-پلام-گرمابدشت-سی پل-تره پو-ویلنی-درگاه-گیری -سپارده-لیماگوآبر-لشکان .

 

 

دانلود