بلایای طبیعی و مدیریت محیط

بلایای طبیعی و مدیریت محیط

مطالبی که در این مقاله ارائه میگردد برگرفته از مقاله ای است که درفروردین سال ۱۳۷۵در ارتباط با روز جهانی آب ،تهیه آن از طرف مدیریت شرکت آب منطقه ای گیلان جهت ارسال به وزارت نیرو، به اینجانب تکلیف شده بود . مطلب تهیه شده برای وزارت نیرو ارسال گردید لیکن من انعکاس آن را در جائی ندیدم . چون درآن زمان در دانشگاه گیلان هفته ای دوجلسه کلاس هیدروژئولوژی داشتم وتدریس درس هیدروژئولوژی کلاس های آموزشگاه شهید عباسپور شعبه گیلان رانیزعهده دار بودم ، مقاله مزبور راجهت تدریس وآشنائی دانشجویان به موضوع آب زیرزمینی کشور وپی آمد ادامه بهره برداری غیر اصولی ، به صورت پاورپونت در آورده ودر کلاس ارائه میکردم . چون مواردی از آن هنوزمی تواند قابل استفاده باشد، لذا بی مناسب ندیدم که ازطریق وب منتشر گردد. باشد که مقبول افتد

تهیه شده در۱۳۷۶بروز شده در۱۳۸۹

دانلود کامل مقاله