منشاء آببندان های گیلان

بخش
جلگه ای استان گیلان که درجنوب غربی دریای خزر بین مدارات (۴۹ درجه و۱۰ دقیقه) تا(۵۰
درجه و۱۵ دقیقه) طول شرقی  واقع گردیده است
خصوصاسطح جغرافیائی شهرستان های فومن-صومعه سرا- شفت
انزلی- رشت استانه لاهیجان ولنگرود که درگستره مخروط افکنه رودخانه
سفیدرود ورودخانه های حوضه تالاب انزلی قراردارند دارای استخرهای (آببندان)متعدد
بزرگ وکوچک ودرابعاد مختلف می باشند .دانلود کامل مقاله

سیمای آب در استان گیلان و مسائل بهره برداری از آب زیرزمینی

در
استان گیلان علی رغم بارندگی سالیانه بالا و وجود رودخانه های بزرگ و کوچک متعدد و
انهار و مسیل های فراوان به دلیل توزیع ناموزون ریزش های جوی و عدم وجود سد ذخیره
ای بر روی رودخانه های محلی جاری در سطح استان ، حجم عمده جریان های سطحی بدون
استفاده از دسترس خارج شده وبه دریا تخلیه می گردد . …

پشته ماسه ای محورآبکنار – اشپیلا

پشته
ماسه ای مورد نظر درمحور :آبکنار- تربه بر- مافان
اشپیلا واقع درغرب تالاب انزلی ازقریه تربه بر
تانزدیک شیله سردرمسیری به طول حدود ۸ کیلومتر درحاشیه جاده آبکنار به کپورچال به
وضوح قابل رویت می باشد.(شکل شماره یک سمت راست) .عرض باند موردنظر حدود ۵۰۰ متر وارتفاع
آن حدود۴ متر می باشد.این باندکه درراستای شمال غرب
جنوب شرق تشکیل شده است دارای دوشیب غیر متقارن بوده
وشیب تندآن درسمت شرق (طرف تالاب) وشیب ملایم آن درسمت غرب دیده می شود.شکل شماره۲
)یکی از شاخص های پشته مزبور عدم وجود پوشش گیاهی یکپارچه آن است .

دانلود کامل مقاله