پراکنش سازند های آهکی در استان گیلان

مقدمه : وجود رسوبات نا پیوسته معاصر ( آبرفتی رودخانه ای ، رسوبات مخروط افکنه ای وسیلابدشتی ،زمین لغزش ها و رسوبات واریزه ای ) نسبتا ضخیم گسترده در سطح جلگه گیلان وتغذیه کافی رسوبات مورد نظر به دلیل بالابودن مقدار نزولات سالیانه ، وجود جریانات سطحی فراوان وشبکه رودخانه وانهار گسترده درسطح دشت موجب تشکیل آبخوان های آبرفتی با پتانسیل خوب در سطح دشت شده ،که ازلحاظ کمی وکیفی دارای قابلیت بهره برداری برای مصارف مختلف (کشاورزی ،شرب و صنعت ) می باشند.. به دلیل وجود آبخوان های نسبا غنی گسترده در سطح دشت وعواملی همچون: پوشش جنگلی متراکم وشیب تند وغیر مسکونی بودن بخش اعظم منطقه کوهستانی ونداشتن راه دسترسی، موجب شده تا بخش ارتفاعات وذخایر آبی سازندهای سخت حتی سازندهای آهکی وکارستی که بعضا با چشمه های سیفونی(دمکش چشمه،درفکیحورچابکسروچشمه سیفونی درلنگی سرا،سرشاخه رودخانه دوآب وغارهای متعدد(غارآویشوی شاندرمن ،غاردرفک اشکال متنوع کارستی ازجمله دولین های دیدنی در قله درفک و… پدیده های شگفت انگیزی خلق نموده اند مورد توجه قرار نگیرند. این سازندها خصوصا بخش کارستی آن براثر خلل وفرخ ودرز وشکاف وحفراتی که دارند، با جذب مقدار قابل ملاحظه ای از نزولات جوی به خصوص نزولات جامد وذخیره آن ها دردرون درز وشکاف وحفرات خود، می توانند: هم در به تاخیر انداختن سیلاب ها موثر باشند وهم در تغذیه جریان پایه رودخانه ها نقش داشته باشند وهم موجب تغذیه جانبی آبخوان های آبرفتی بالاخص سفره های عمیق گردند وبعضا نیز محل ظهورچشمه های پرآب می گردند .همچنین بعصا به دلیل اختلاف لیتولوژی با سازند مجاوریاگسل خوردگی محل تشکیل آبشار هائی شگفت انگیز شده اند .نظیرآبشار ویسادارپره سر درمسیر رودخانه دیناچال وآبشاردران ،درحوضه رودخانه آق اولر درمنطقه ماریان که بر روی سازند آهک ماسه ای کرتاسه شکل گرفته اند. با عنایت به موارد اشاره شده در این مجموعه اطلاعات مربوط به: انواع سازند های آهکی استان ، موقعیت وخصوصیات مربوط به انواع سازند ها وچشمه های پرآب مظهر یافته از آن ها(چشمه های با آبدهی بالای ۲۰ لیتردرثانیه) گرد آوری شده وجهت استفاده کارشناسان ومتخصصین ذیربط، به ترتیب زمانی به شرح زیر ارائه می گردد.

 

دانلود مقاله