زلزله رودبار

بنام خدا

مواردی که دراینجا آورده شده است درارتباط با مشاهدات صحنه های دلخراش زلزله ۳۱خرداد سال۱۳۶۹ رودباراست که اینجانب ساعتی پس از وقوع زلزله دررودبار حضوریافته ودیده ها وشنیده های خودرا با قلمی نارسا درهمان سال به تحریر کشیده تا،با نگاه ،گاه وبیگاه آن، غیرازعوامل طبیعی دخیل دراین فاجعه، بی توجهی انسانی به پاره ای موارد که می توانست حجم خسارات وتلفات را کاهش دهد، ازلابلای سطوروآنچه که شخصا دیده و شنیده ام مشخص گردد. ازجمله مواردی که میتوانست به عنوان هشدارموردتوجه قرارگیرد خبر رانش های مکررومتعددی بود که درطول سالهای ۱۳۶۷و۱۳۶۸ تاقبل از وقوع زلزله درشهرستان رودبار ومنطقه دیلمان واشکورات می رسید. که متاسفانه به یک بازدید وحداکثر یک گزارش ساده از ماوقع، ختم می شد. حدود یک هفته قبل از زلزله خرداد سال۶۹ استاد میرعلی اکبر نوگل سادات(رحمت الله) که ازصاحب نظران زمین شناسی ساختمانی(تکتونیک) بودند(بنده افتخارهمکلاسی ایشان را دردانشگاه داشتم) بمن تلفن زده گفتند که در رور ۳۰ خرداد به دعوت استانداری گیلان کنفرانسی در ارتباط بازمین شناسی وتکتونیک گیلان در سالن اجتماعات استانداری گیلان دارم حتما شرکت کن . بهش گفتم متاسفانه درآنهنگام  درطالقان هستم وشرکت در کنفرانس برایم مقدورنیست . ایشان درآن کنفرانس به صراحت اعلام کردند که براساس نتایج حاصل ازمطالعاتی که انجام داده، گیلان برروی انبار باروت قرار دارد وهرآن ممکن است زلزله ای شدید درگیلان رخ دهد وقوع زلزله شدیدحتمی است لیکن زمانش نامشخص است ممکنست امشب، فردا، چندروزیا چندماه دیگر اتفاق بیافتد.(آقای دکتر نوگل باتوجه به رانش های مکرری که در شهرستان رودبار ومنطقه دیلمان واشکورات رخ می داد به درخواست استانداری گیلان مطالعات، جامعی در زمین شناسی وتکتونیک گیلان درسال ۱۳۶۸ انجام داده اند). متاسفانه به موارد متعدد هشداردهنده توجه لازم برای آموزش مردم درصورت احتمال وقوع زلزله جهت کاهش خسارات وتلفات داده نشد. وروستاهای احداث شده برروی لایه های شیب دارولغزنده وشکننده مثل فتلک ویا روستای قانقلی چای تخلیه نشدند.

لینک دانلود کامل مقاله