لس (رسوبات بادی)

یکی ازپدیده های شاخص دوران چهارم زمین شناسی وقوع کوهزائی  پاسادنین است که شکل دهنده عوارض کنونی سرزمین ایران می باشد . این زمان به تقریب مصادف است با تاریخ بیشترین گسترش یخچال ها درسطح زمین (دوره یخبندان  گونز”Gunz “-جغرافیای کوآترنرصفحه ۴۸ ) ازدیگر مشخصه دوران چهارم پیدایش یخبندان های شدید است که طی این دوران درحوضه آلپ درچهارمرحله به وقوع پیوسته است :(گونز یک میلیون سال پیش،میندل ۹۰۰ تا۶۰۰ هزار سال پیش،ریس ۳۵۰ تا۱۵۰ هزارسال پیش وورم ۱۰۰ تا۱۰ هزار سال پیش . ورم خود دارای چهار زیر دوره بنام ورم یک،۱۰۰ تا۶۵ هزارسال پیش ،ورم دو ۳۷ هزارسال پیش ،ورم سه تا ۱۸ هزارسال پیش وورم چهار ۱۷ تا ۱۰ هزار سال پیش) .

دشت های آبرفتی جلگه گیلان

دشت های آبرفتی جلگه گیلان از دید زمین شناسی در شمار حوضه رسوبی دریای خزر است  که تحت تاثیر پدیده های مختلف از جمله :بالا آمدگی ارتفاعات البرز ، نوسان سطح آب دریای خزر وپسروی و پیشروی متاثر از آن وفرونشینی گودال جنوبی دریا به وجود آمده است . رسوبات آبرفتی این دشت از نظر زمانی به    دوره های پلیستوسن و عهد حاظر تعلق ذارند . این رسوبات با تنوع د ا نه بندی وبه صورت متنا وب به ضخامت تا چند صد متر در پای ارتفاعات البرز ودر دامنه شمالی آن نهشته شده اند . رسوبا ت مزبور که از فراورده های فرسایشی وآبرفتی به وجود آمده اند عمدتا از مواد رسی و سیلتی تشکیل گردیده اند که مواد درشت دانه را به صورت بین لایه ای در بر دارند . 

دانلود کامل مقاله
هر
اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود ازقبیل آلوده کردن آب
آشامیدنی و….دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی ودامی ومواد زائد و…. در
رودخانه ها ممنوع می باشد . 

“ماده۸۸ قانون مجازات اسلامی – تعزیرات مصوب ۲/۳/۷۵ “

پروسه تکوین و رشد دلتای سفیدرود

شواهد زمین شناسی گویای آن است که دراوخر دوره ترشیری دریاچه بزرگی درمحل کنونی دریاچه سدسفیدرود وجودداشت وارتفاعات البرزموجب جدائی آن ازدریای خزربوده است .سفیدرود نیزدرآن زمان همچون سایررودخانه های جاری درگیلان ازیال شمالی البرزسرچشمه می گرفته است.حدوددومیلیون سال پیش براثر حرکات زمین ساخت پاسادنین رشته کوه البرزدر راستای دره سفیدرود براثرگسل خوردگی شکاف برداشته ودرنتیجه آب دریاچه منجیل(دریاچه واقع دریال جنوبی البرزدرمحل دریاچه سد وامتدادشاخه های قزل اوزن وشاهرود) به سمت دریای خزر سرازیرگردیده است .(محمودی۱۳۷۴ص۷۱)دانلود مقاله با لینک مستقیم

منشاء آببندان های گیلان

بخش
جلگه ای استان گیلان که درجنوب غربی دریای خزر بین مدارات (۴۹ درجه و۱۰ دقیقه) تا(۵۰
درجه و۱۵ دقیقه) طول شرقی  واقع گردیده است
خصوصاسطح جغرافیائی شهرستان های فومن-صومعه سرا- شفت
انزلی- رشت استانه لاهیجان ولنگرود که درگستره مخروط افکنه رودخانه
سفیدرود ورودخانه های حوضه تالاب انزلی قراردارند دارای استخرهای (آببندان)متعدد
بزرگ وکوچک ودرابعاد مختلف می باشند .دانلود کامل مقاله

سیمای آب در استان گیلان و مسائل بهره برداری از آب زیرزمینی

در
استان گیلان علی رغم بارندگی سالیانه بالا و وجود رودخانه های بزرگ و کوچک متعدد و
انهار و مسیل های فراوان به دلیل توزیع ناموزون ریزش های جوی و عدم وجود سد ذخیره
ای بر روی رودخانه های محلی جاری در سطح استان ، حجم عمده جریان های سطحی بدون
استفاده از دسترس خارج شده وبه دریا تخلیه می گردد . …

پشته ماسه ای محورآبکنار – اشپیلا

پشته
ماسه ای مورد نظر درمحور :آبکنار- تربه بر- مافان
اشپیلا واقع درغرب تالاب انزلی ازقریه تربه بر
تانزدیک شیله سردرمسیری به طول حدود ۸ کیلومتر درحاشیه جاده آبکنار به کپورچال به
وضوح قابل رویت می باشد.(شکل شماره یک سمت راست) .عرض باند موردنظر حدود ۵۰۰ متر وارتفاع
آن حدود۴ متر می باشد.این باندکه درراستای شمال غرب
جنوب شرق تشکیل شده است دارای دوشیب غیر متقارن بوده
وشیب تندآن درسمت شرق (طرف تالاب) وشیب ملایم آن درسمت غرب دیده می شود.شکل شماره۲
)یکی از شاخص های پشته مزبور عدم وجود پوشش گیاهی یکپارچه آن است .

دانلود کامل مقاله


جایگاه کیفی آب

آب از ترکیب دو عنصر هیدروژن و
اکسیژن ساخته شده و در طبیعت به حالت بخار
مایع جامد بوده و شاید تنها عنصری باشد که در طبیعت به هر سه حالت
خود وجود دارد .

عدم شناخت تغذیه واداری عامل کاهش عمر مفید چاه و تخریب آن

انسان وابسته و مربوط به مکان معینی از سیاره زمین است که آنجا را برای زیستن برگزیده است. یکی از شرایط بقاء و سلامت زیستن، شناخت محیط زیست و امکانات و منابع موجود در آن و ایجاد ارتباط منطقی با آن و بهره برداری مطلوب و پایدار از منابع آن است. آب از منابع با ارزش و حیاتی است که بقاء هرموجودی وابسته به آن می باشد. برای توسعه بهره برداری پایدار از این منبع حیاتی، شناخت موقعیت ، مقدار ، مشخصات، چگونگی و روش بهره برداری و قابلیت توسعه بهره برداری از آن با نگرش حفظ و تحویل آن به نسل های آینده از وظایف ملی ، اخلاقی و انسانی است. با توجه به ثابت بودن مقدار آب موجود در چرخه هیدرولوژی و محدود بودن منابع آب تجدید شونده در یک سیستم باز (در یک منطقه یا در یک کشور ) که قسمتی از چرخه هیدرولوژی می باشد، همواره بابد تعادل در مقادیر ورودی و خروجی ( تغذیه و تخلیه ) موجود باشد و بهره برداری برنامه ریزی شده و متعادل بوده و در حد ذخیره دینامیک صورت گیرد. متاسفانه برداشت بی رویه و دست اندازی به ذخایر استاتیک پیامدهای ناگواری داشته که افت سالیانه سطح آب زیرزمینی اغلب دشت های کشور یکی از عواقب آن است. علاوه بر برداشت   بی رویه و وارد آوردن خسارات بنیادی به آبخوان ها ، در شیوه بهره برداری نیز به دلیل عدم رعایت اصول فنی، سالیانه خسارات مالی هنگفتی به بیت المال و بودجه مملکت وارد می گردد. ازجمله مواردی که در این ارتباط موجب بروز خسارات و کاهش عمر مفید بهره برداری از تاسیسات و تجهیزات می شود عبارتند از عدم رعایت اصول فنی در حفاری و تکمیل چاه ها، عدم رعایت ضوابط فنی در بهره برداری از چاه ها و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات ، عدم کنترل و بازرسی متعارف از منابع در اختیار و عدم توجه یا به عبارتی عدم شناخت ضرایب هیدرودینامیکی چاه ها به خصوص در دشت های ساحلی برخوردار از پدیده تغذیه واداری می باشد.مورد اخیر که عامل منفی شدن افت فشار شبکه جدار در بسیاری از چاه های محفوره در        دشت های ساحلی بالاخص دردشت های جلگه ای استان گیلان می باشد . علی رغم اینکه      می تواند در بهره برداری از آب زیرزمینی از طریق حفر چاه بسیار مثبت ,مفیدباشد مع الوصف به دلیل کم توجهی و یا بی توجهی به دلیل عدم شناخت این پدیده واجرای غیرفنی و تحلیل غیر علمی نتایج پمپاژ و در نتیجه بهره برداری نادرست از چاه موجب کاهش عمر بهره برداری مفید از چاه های مورد تغذیه واداری و گاه کاهش آبدهی و تخریب آنها می گردند  محمد پورهوشیار

کارشناس مطالعات منابع آب شرکت مهندسین مشاورسفیدرودگیلان

بررسی عوامل مؤثر در منفی شدن ضرایب افت فشار در چاه

مطالعه موردی دشت های
آبرفتی جلگه گیلان

چکیده:

گزارش حاضر بیانگرنتایج پژوهشی
است که برای حل یک مسئله مربوط به هیدرولیک آبهای زیرزمینی صورت گرفته است. .با
توجه به اینکه در تحلیل نتایج آزمایش پمپاژ به عمل آمده از چاه ها در مواردی ضرایب
ا فت فشار درشبکه جداریا درآبخوان منفی می گردید، پژوهش به دنبال این هدف بوده تا
دلایل و عوامل موثر دراین پدیده را شناسائی نموده و تاثیر آن را در بهره برداری از
آب های زیر زمینی از دیدگاه کاربردی( فنی واقتصادی) مشخص نماید. هم چنین شناسائی
عوامل ودلایلی که موجب می گردندتا این ضرایب در بعضی از چاه ها مثبت ودر برخی منفی
شوند، از دیگراهداف این پروژه بوده است.

دررا ستای رسیدن به ا هداف مورد
نظرعمل حفاری چاه ها ،برای استحصال آب زیرزمینی ،در سطح استان گیلان تحت نظارت
قرارگرفته،آمارواطلاعات حدود۶۰۰ حلقه چاه عمیق درسطح استان جمع آوری ومورد بررسی
وتحلیل قرارگرفتند.یافته های حاصل از تحلیل نتایج پمپاژبیش از ۱۰۰ حلقه، ازچاه های
مزبور، که به طریق ا فت پله ای پمپاژشده بودند، منجربه این شد که: چاه ها در سه
گروه کلی به شرح زیر دسته بندی شوند:

۱-گروهی که درآن ها ضرایب افت
فشاردرشبکه جدارودرآبخوان هردو مثبت هستند.

۲-گروهی که درآن ها ضریب افت
فشاردرشبکه جدارمثبت ولی درآبخوان منفی می باشد

۳ -گروهی که درآن ها ضریب افت
فشاردرشبکه جدارمنفی ولی درآبخوان مثبت می باشد.

با بررسی مشخصه چاه های متعلق
به هر گروه وشرایط جغرافیائی وژئومورفولوژیکی آن ها چنین استنباط گردیدکه:

-چاه های متعلق به گروه اول
درآبخوان های با نفوذپذیری مناسب وپتانسیل خوب، باکیفیت مطلوب حفرگردیده اند.

– چاه های متعلق به گروه دوم
درآبخوان های با نفوذپذیری کم وپتانسیل ضعیف،ویادرآبخوان های گروه اول لیکن
باکیفیت نا مطلوب حفرگردیده اند.

-چاه های متعلق به گروه سوم
درآبخوان های با نفوذپذیری مناسب وپتانسیل خوب، باکیفیت مطلوب حفرگردیده اند.وچاه
نیزدرمعرض پدیده تغذیه واداری هم قراردارد.

واژه های کلیدی: تغذیه واداری، پمپاژپله
ای، آبخوان، افت فشارشبکه، سفره .