لس (رسوبات بادی)

یکی ازپدیده های شاخص دوران چهارم زمین شناسی وقوع کوهزائی  پاسادنین است که شکل دهنده عوارض کنونی سرزمین ایران می باشد . این زمان به تقریب مصادف است با تاریخ بیشترین گسترش یخچال ها درسطح زمین (دوره یخبندان  گونز”Gunz “-جغرافیای کوآترنرصفحه ۴۸ ) ازدیگر مشخصه دوران چهارم پیدایش یخبندان های شدید است که طی این دوران درحوضه آلپ درچهارمرحله به وقوع پیوسته است :(گونز یک میلیون سال پیش،میندل ۹۰۰ تا۶۰۰ هزار سال پیش،ریس ۳۵۰ تا۱۵۰ هزارسال پیش وورم ۱۰۰ تا۱۰ هزار سال پیش . ورم خود دارای چهار زیر دوره بنام ورم یک،۱۰۰ تا۶۵ هزارسال پیش ،ورم دو ۳۷ هزارسال پیش ،ورم سه تا ۱۸ هزارسال پیش وورم چهار ۱۷ تا ۱۰ هزار سال پیش) .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *