گزارش ماسال

موقعيت و مشخصات چاه مورد بحث
نام اراضي محل وقوع چاه: شهرماسال نام دشت: : فومنات.
نام شهرستان: .ماسال نام مالك يا مالكين: شركت آب و فاضلاب شهري گيلان
شماره پروانه حفر: ۳۰۱/۱۰۷۰۱ تاريخ صدور پروانه: ۹/۹/۱۳۶۸
كد مطالعاتي دشت:.۱۳۰۱٫
مشخصات محل حفاري ( U.T.M ):
۴۱۳۵۹۴۵ = Y 334278 = X
شماره چاه درروی نقشه موقعیت منابع آب ، آبهای زیرزمینی امورمطالعات آب منطقه ای گیلان ۱۱Y18D
عمق مجاز: ۶۰٫متر

 مشخصات شركت و دستگاه حفاري :
نام شركت:. آبیاری سرتاسری ایران.
نام مسئول فني حفاري: خوشکابزاده
شماره قرارداد حفاري: ۷۷/۶۴۳۶ مورخ ۱۹/۶/۶۸ روش حفاري: دورانی.
نوع مشخصات دستگاه حفاري: فهلینگ۱۵۰۰ قدرت حفاری دستگاه:۱۵۰ متر
قطر مته: ۵/۱۲٫ اينچ

 

 

دانلود کامل مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *